بازدید پارک علم و فناوری ایلام از شتابدهنده کارآفرینی تیک

امروز ۲ شنبه پنجم شهریور ماه، نمایندگان پارک علم و فناوری ایلام از شتابدهنده کارآفرینی تیک بازدید کردند.
در این دیدار سامان فتحی، مدیر عملیاتی شتابدهنده تیک، توضیحاتی در خصوص فعالیت های اجرایی تیک به بازدید کنندگان ارائه داد.

فتحی مهمترین رکن شتابدهنده ها را شبکه سرمایه گذاران دانست و گفت: ایجاد شبکه سرمایه گذار اعم از صنایع بزرگ، افراد متمول و … مهمترین فرایند کاری شتابده است و این در حالی است که تجربه ما در کار شتابدهندگی می گوید سرمایه گذاران در صنایع خیلی بزرگ برای سرمایه گذاری خیلی مناسب نیستند چرا که سرمایه گذاری بر روی کار استارتاپ ها نیازمند مدیریت، دانش و تخصص حرفه ای است.
وی افزود: شتابدهنده در واقع نقش نظارتی بر روی نحوه سرمایه گذاری دارد.


مدیر عملیاتی تیک ادامه داد: دایر کردن یک شتابدهنده واقعی کار خیلی سخت و زمان بری است که جامعه هدف محدودی دارد.
در این بازدید مراحل نحوه جذب ایده و پذیرش تیم های استارتاپی در شتابدهنده کارآفرینی تیک تشریح شد.
همچنین براساس تجربه مجموعه شتابدهنده تیک، فتحی به بیان دلایل مختلف شکست استارتاپ ها پرداخت و گفت: مهمترین علت شکست تیم های استارتاپی، عدم موفقیت در فرایند مدیریت مالی کسب و کارشان است.
در این دیدار چند گروه استارتاپی پارک علم و فناوری ایلام هم حضور داشتند که به بیان مدل درآمدی خود پرداختند و از نزدیک با فضای شتابدهنده کارآفرینی تیک و تیم های حاضر در آن آشنا شدند.
در ادامه به پرسش های شرکت کنندگان در خصوص مجموعه تیک پاسخ داده شد.
در پایان مهمانان ایلامی از واحدهای مختلف پارک علم و فناوری کرمانشاه دیدن کردند و همچنین با رییس پارک علم و فناوری کرمانشاه دیدار و گفتگویی داشتند.