درباره ما


شتابدهنده تیک با هدف تقویت زیست بوم فناوری و نوآوری استان و منطقه و با تمرکز بر روی استارتاپ‌های حوزه ICT ، IoT، IoF با همکاری پارک علم و فناوری کرمانشاه و سرمایه گذاری بخش خصوصی (صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی زاگرس، شرکت نیروی غرب، آقای سیف اله احمدیان، آقای مجتبی گراوندی) فعالیت خود را در سال ۱۳۹۵ در کرمانشاه آغاز نموده و تلاش دارد با پتانسیل‌های بخش خصوصی و حمایت‌های دولتی نقش بسزایی در رشد و شکل گیری استارتآپ‌های صنایع ICT، IoT، IoF در منطقه و کشور داشته باشد.
 چشم انداز
شتابدهنده تیک قصد دارد به یکی از معتبرترین و کارآمدترین شتابدهنده استارتاپ های فناورانه و نوآورانه در حوزه های IoT، IoF ICT تبدیل شود و ظرف مدت ۳ سال حداقل ۳ استارتاپ موفق در اکوسیستم نوآوری ایران را برای توسعه کارآفرینی و ایجاد ثروت در کشور پرورش دهد.
 ماموریت
ماموریت شتابدهنده تیک شناسایی، جذب و توانمندسازی تیم های صاحب ایده متناسب با حوزه تخصصی شتابدهنده و همچنین کاهش ریسک تشکیل استارتاپ های موفق از طریق ایجاد فضای حمایتی، بهره گیری از شبکه گستره ارتباطات شتابدهنده، مهارت و تجربه برترین و مجرب ترین منتورها و مربیان و برنامه تخصصی شتابدهی مبتنی بر نیاز های شناسایی شده جامعه هدف می‌باشد.

 اهداف
هدف ما راه اندازی یک شتابدهنده تخصصی با تمرکز بر حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات( ICT) ، اینترنت اشیاء (IoT) ، اینترنت در صنعت غذا و کشاورزی (IoF) است و با تاکید بر این موضوعات، شتابدهنده به دنبال برآورده ساختن نیازها و اهدافی از این قبیل است:
• شناسایی و جذب تیم های صاحب ایده و توانمندسازی آن ها
• آشنایی صاحبان سرمایه با ایده های نو و خلاقانه
• توسعه شبکه ارتباطات شتابدهنده (استعدادها، سرمایه گذاران، منتورها و سایر ذینفعان اکوسیستم نوآوری)
• کاهش ریسک سرمایه گذاری بر روی استارتاپ ها
• کسب اعتبار و شهرت برای استارتاپ‌های موفق شتابدهنده
• تشویق و ترویج کارآفرینی و روحیه کار تیمی
• کسب درآمد از طریق ارائه خدمات و پرورش استارتاپ های موفق
• رشد و توسعه اکوسیستم نوآوری
• ارتباط فعال و موثر با اکوسیستم نوآوری کشور

شتابدهنده تیک

هر آنچه که در شتابدهنده کار آفرینی تیک میگذرد :