نقش هم تیمی در موفقیت یک استارتاپ

قبل از هر چیزی میخواهیم صراحتا اعلام کنیم، نقطه برد استارتاپ شما ایده تان نیست وداشتن هم تیمی خوب شما را به اهدافتان نزدیک تر می کند.

اهمیت ایده خوب بر هیچکس پوشیده نیست، اما تا به حال به ایده های فوق العاده بدون تیم دقت کردید؟ چه اتفاقی برای آن ایدههای خارق العاده افتاده است؟ بیایید قبول کنیم بدون داشتن تیم مناسب از نقطه برد دور هستیم. هم تیمی خوب پیدا کنید، توجه داشته باشید که انتخاب یک هم تیمی نا مناست هزینههای بالای مادی و معنوی را برای شما در پی دارد، کار کردن در یک استارتاپ چیزی فراتر از حقوق های ثابت و چهارچوبهای رسمی است و لازم است برای انتخاب هم تیمی، ابعاد مختلفی را در نظر بگیرید.

دغدغه های مشترک داشته باشید،تا بتوانید با قدرت و انگیزه ی بیشتری در کنار یکدیگر کار کنید.

چشم انداز مشترک داشته باشید، داشتن چشم انداز واحد و باور به موفقیت ایده همه اعضا را در مسیر درستی قرار می دهد اما زمانی که هرکدام از افراد چشم انداز متفاوتی را برای کسب و کارشان در نظر بگیرند، دچار اختلاف نظر خواهید شد وممکن است شما را از مسیر استارتاپ منحرف کنند. بنابراین لیدر تیم باید افرادی را انتخاب کند که دارای اهداف مشترک و یا حداقل نزدیک به هم هستند. ارزش، سیاست های کاری و اهدافی که در استارتاپ به دنبال آن هستید را نهادینه کنید، این کار به انسجام شما کمک می کند.

تعداد اعضا را مدیریت کنید، در ابتدای کار پیشنهاد می شود که تیم را کوچک نگه دارید چرا که در یک استارتاپ ما از منابع مالی محدودی برخورداریم. از توانایی افراد استفاده کنید، چرا که لازم نیست برای هر فعالیت یک نفر متخصص در تیم شما حضور داشته باشد. مهارت های یکدیگر را جدی بگیرید.