blog

مراحل کار

فلوچارت مراحل کار در شتابدهنده تیک به صورت زیر می باشد.

مرحله پیش شتابدهی با پذیرش ایده آغاز می ­شود. سپس برنامه زمانبندی دو ماهه و خدماتی همچون فضا و تجهیزات لازم، مشاوره و منتورینگ، آموزش ­های کاربردی کسب و کار و سرمایه اولیه در اختیار صاحبان ایده قرار می گیرد تا MVP (حداقل محصول پذیرفتنی) تولید شود. پس از این مرحله در صورت احراز قابلیت اجرایی و درآمدزایی استارت آپ، مرحله شتابدهی آغازمی­شود. در این مرحله شرکت ثبت خواهد شد و بخشی از سهام آن به شتابدهنده تعلق خواهد گرفت (20 درصد کل سهام). در مرحله شتابدهی که حدود 4 ماه به طول خواهد انجامید تمرکز شتابدهنده و گروه استارت آپی بر اضافه نمودن ارزش های پیشنهادی و کسب درآمد اولیه از محصول قابل ارائه است. پس از پایان مرحله شتابدهی، کسب و کار ایجاد شده برای ترقی و رشد مجموعه خود وارد مرحله جذب سرمایه­ های بیشتر از سرمایه گذاران می شود و به فعالیت خود ادامه می­دهد. کل سرمایه گذاری نقدی و غیر نقدی شتابدهنده در طول مدت شتابدهی 300 میلیون ریال می باشد.

توجه: هر استارت آپ برای رشد و موفقیت باید مراحل زیر راطبق برنامه زمانبندی شده طی نماید.