مدل کسب و کار یا Business Model چیست؟

مدل توضیح یا نمایش ساده از یک واقعیت یا فرآیند پیچیده است و کسب و کار کلیه فعالیت های یک بنگاه به منظور تولید و فروش کالاها و خدمات می باشد. در مسیر رشد و توسعه بنگاهها، در بسیاری مواقع، مدیریت بنگاه عمدتاً درگیر رفع مشکلات کسب و کار خود وتصمیم گیری در مورد فعالیت های اجرایی بنگاه می باشد، در حالی که در کنار اقدامات اجرایی، توجه به برنامه ریزی مسیر رشد وموفقیت بنگاه و بکارگیری نهایت تجربه و هوشمندی در طرح ریزی الگوی کسب وکار بسیار حیاتی و ضروری است.

موفقیت در یک کسب و کار در اثر عوامل مختلفی بدست می آید که یکی از مهمترین و محوری ترین آنها طراحی و اجرای یک مدل بهینهکسب و کار در ابتدای کار شرکت است. این مدل که بیانگر الگوی تجاری کردن نوآوری ها و ایده های تجاری نوآورانه است، در واقعمشخص کننده محدوده سودآوری حاصل از نوآوری خواهد بود.

لذا مدل کسب و کار، فرآیند ارتباط دادن فضای نوآوری و تکنولوژی با فضای اقتصادی و کسب و کار است که مطابق شکل زیر، می توانکارکرد این مدل را نشان داد:

در واقع مدل­هایِ کسب و کارِ شرکت‌ها یکی از عوامل اصلی در میزان موفقیت عملکرد آنها است. این مدل‌ها که در واقع چارچوبی برای کسب درآمد هستند، به سه پرسش کلیدی در مورد شرکت‌ها پاسخ می‌دهند: کدام فعالیت­ها، چگونه و چه وقت باید انجام شوند؟

پاسخ صحیح به این پرسش­ها منجر به عملکرد مناسب شرکت‌ها و ارائه مزایای مطلوب به مشتریان شده و در نهایت سود را برای شرکت به ارمغان می‌­آورد.

مدل کسب و کار(Model Business)  چیست؟

اوستروالدر و پیگنیور (۲۰۰۲) در تعریف خود بیان می کنند مدل کسب و کار، توصیفی است از ارزشی که یک شرکت به یک یا چند بخش از مشتریان ارائه می‌دهد. طرحی است از شرکت و شبکه همکاران آن برای ایجاد، بازاریابی و تحویل ارزش و سرمایه‌های ارتباطی به منظور ایجاد جریاناتی که منجر به کسب درآمدهای مثبت (سود) و باثبات می‌شوند.

مدل کسب و کار به بیان ساده عبارت از متدی است که شرکت در فعالیت های تجاری در پیش گرفته و با کسب  درآمد، ثبات خود را حفظ می‌نماید. در این مدل با توجه به منابع در دسترس و نیاز مشتری، پیشنهادی برای عرضه ارزش مورد نظر مشتری ارائه شده و منافع و درآمد را نصیب شرکت می‌سازد.

به طور کلی، مدل کسب و کار ابزاری است برای تامین منافع مشتری و منافع بنگاه و کسب درآمد.

اما مدل کسب وکار برای ما چه کاربردی دارد؟

در صورتی که شما در مرحله شروع کسب و کارتان هستید و یا حتی مقداری فروش نیز داشته‌­اید. خلق یک مدل کسب و کار در این مرحله به شما کمک می کند تا تصویری کلی از کسب و کار خود داشته باشید و بتوانید مسیر استراتژیک خود را برای رشد بیشتر در آینده، ترسیم کنید.

همچنین ممکن است که شما جزء افرادی باشید که کسب و کاری چندین ساله دارید و احساس می کنید که امور، روندی ثابت و غیر قابل تغییر به خود گرفته‌­اند. خلق مدل کسب و کار در این مرحله به شما کمک می­کند که از کارهای یکنواخت روزانه به سمت کشف روش‌­های جدیدتر فروش و یا ایجاد محصولات جدیدتر برای افزایش درآمد خود پیش بروید.

اهداف یک مدل کسب و کار

● توصیف ابزارها(means)

● روشهایی(methods) است که یک بنگاه بکار می گیردتا به سودی(revenue) که در طرح و نقشه بنگاه است برسد.

به طور کلی مدل کسب و کار تشریح می کند که یک بنگاه تجاری چگونه؟

  1. مشتری خود را انتخاب کند.
  2. محصولات و تفاوت های قابل ارائه را معرفی کند.
  3. برای مشتری منافع ایجاد کند.
  4. مشتری را پیدا و حفظ کند.
  5. وارد بازار شود (راهبردهای تبلیغی و راهبردهای توزیع)
  6. اهداف آینده را معرفی نماید.
  7. منابع سازمان را هماهنگ سازد.
  8. سود به دست آورد.

 

منابع: مدیر۲۱ ، رشد