چگونه یک استارتاپ موفق داشته باشیم؟

در این کارگاه شرکت کنندگان با علل و فاکتورهای تاثیرگذار در موفقیت یا شکست یک تیم همچون تیم سازی، نحوه بررسی عوامل تاثیرگذار در فروش و توسعه آشنا شده و یاد می‌گیرند چگونه یک تیم را در جهت موفقیت استارتاپ حرکت دهند.