چگونه یک استاتاپ موفق داشته باشیم با راحله میلادی

کارگاه “چگونه یک استارتاپ موفق داشته باشیم؟” در شتابدهنده کارآفرینی تیک کرمانشاه برگزار شد.
در این کارگاه عواملى که باعث عدم موفقیت استارتاپ ها مى شود عنوان و به تفصیل توضیح داده شد.

قطعا توجه به این عوامل و رعایت مواردى همچون انتخاب درست مشترى و اعتبارسنجى صحیح و توجه به نیاز ، تیم سازى اصولى و هماهنگى بین اعضاى تیم ،انتخاب به موقع سرمایه گذار و در خیلى از موارد عدم جذب سرمایه و… باعث کمتر شدن احتمال شکست استارتاپ ها و سایر کسب و کارها خواهد شد.
.
پس از پایان کارگاه تیم‌های مستقر شتابدهنده کارآفرینی تیک جهت مشاوره خصوصی در در محیط شتابدهنده با خانم میلادی به صحبت نشستند و عوامل موثر بر موفقیت را به صورت تخصصی تر برای استاتاپ‌هایشان مورد بررسی قرار دادند.