همکاری شرکتهای بزرگ و استارت آپ‌ها

همکاری شرکتهای بزرگ و استارت آپ‌ها فرصتی برای ایجاد یک رابطه برد – برد استارت آپها و شرکتهای بزرگ می توانند از طریق همکاری فرصتهای بالقوه زیادی را برای هم ایجاد کنند و درصورتیکه از این فرصتها به درستی بهره بگیرند، میتواند برای هر دو طرف مفید و سازنده باشد و به موقعیت برد-برد برسند. […]