کارگاه بوم مدل کسب و کار با صبا امیری

شتابدهنده کارآفرینی تیک، کارگاه “بوم مدل کسب و کار” برگزار کرد. کارگاه “بوم مدل کسب و کار” در شتابدهنده کارآفرینی تیک، روز ۱ شنبه ۴ شهریور ماه ۹۷ برگزار گردید. مدرس این کارگاه دکتر صبا امیری، مدیر دفتر تجاری سازی پارک علم و فناوری کرمانشاه و استاد دانشگاه، به تشریح مدل های مختلف کسب و […]