آی آر تیک، سامانه ثبت و فروش خدمات رویداد

گپ و گفتی با «آی آر تیک» یکی از خدمات برخی از سایت ها، ثبت و فروش بلیت رویدادها است که علاوه بر اطلاع رسانی در خصوص برگزاری رویدادها و اطلاعات اولیه ای در مورد آن، ثبت نام برای حضور در آن را نیز انجام می دهند.