روش صحیح ارائه به سرمایه گذار – جلسه دوم

این رویداد درباره روش صحیح ارائه استارت آپ ها به سرمایه گذار و روش های تقویت اعتماد به نفس  با حضور آقای امیر فضلعلی کوچ حرفه ای توسعه فردی و سازمانی است. بروزرسانی شد دوشنبه ۲۱ آبان ماه جلسه دوم