مدل کسب و کار یا Business Model چیست؟

مدل توضیح یا نمایش ساده از یک واقعیت یا فرآیند پیچیده است و کسب و کار کلیه فعالیت های یک بنگاه به منظور تولید و فروش کالاها و خدمات می باشد. در مسیر رشد و توسعه بنگاهها، در بسیاری مواقع، مدیریت بنگاه عمدتاً درگیر رفع مشکلات کسب و کار خود وتصمیم گیری در مورد فعالیت های اجرایی بنگاه می باشد، در حالی که در کنار اقدامات اجرایی، توجه به برنامه ریزی مسیر رشد وموفقیت بنگاه و بکارگیری نهایت تجربه و هوشمندی در طرح ریزی الگوی کسب وکار بسیار حیاتی و ضروری است.

یک قاعده درست که به شما در موفقیت کسب و کارتان کمک کرده است، چیست؟

Success

فراموش نکنید، پیگیری، پیگیری و پیگیری هیچ سرمایه گذاری سودآور بدون ریسک نیست. برای دیگران مربی و به دنبال یک مربی برای خود باشید. همیشه درحال مذاکره هستید. اگر خود را دانا بدانید، هیچگاه فرد موفقی در تخصص خود نمی شوید. کمتر صحبت کنید، بیشتر عمل کنید، و اعمالتان را با صدای بلند به زبان […]