بازدید پارک علم و فناوری ایلام از شتابدهنده کارآفرینی تیک

امروز ۲ شنبه پنجم شهریور ماه، نمایندگان پارک علم و فناوری ایلام از شتابدهنده کارآفرینی تیک بازدید کردند. در این دیدار سامان فتحی، مدیر عملیاتی شتابدهنده تیک، توضیحاتی در خصوص فعالیت های اجرایی تیک به بازدید کنندگان ارائه داد.