بلاکچین و سلامتی

blockchain in healthcare

صنعت بهداشت و درمان به دو سطح ملی و بین المللی تقسیم شده است. در واقع هر کشوری سیستم بهداشتی خود را دارد. با این حال، تقریبا تمام حوزه‌های قضایی، نهاد‌های خصوصی و دولتی در این صنعت حضور دارند و ترجیح می‌دهند اطلاعات بیماران خود را مخفی نگه دارند.