چرا به ابر مهاجرت می‌کنیم؟ ۷ مزیت ابر

به عبارت ساده، محاسبات ابری بر بستر اینترنت است. گذشته از آن، مردم خدمات مورد نیاز خود را از نرم افزارهای دریافت شده در یک کامپیوتر فیزیکی یا سرور در ساختمان یا محل کار خود اجرا می کنند، اما رایانه‌های ابری به مردم اجازه می دهند که از طریق اینترنت به همان نوع برنامه های […]