پنجاه استارت‌آپ برتر فناوری و اینترنت از نگاه موسسه کارآفرینی گوگل کدام‌ها هستند؟

موسسه کارآفرینی گوگل که در سال ۲۰۱۰ تاسیس شده تاکنون بیش از دو هزار نشست و کنفرانس در شهرهای مختلف برگزار کرده است. این موسسه طی برنامه‌ای تحت عنوان استارت‌آپ گرایند (‌Startup Grind‌) برای حمایت از استارت‌آپ‌ها و کارآفرینان، امسال برای نخستین بار در یک کنفرانس جهانی اقدام به معرفی ۵۰ استارت‌آپ برتر سال ۲۰۱۵ […]