شناخت دره سیلیکون

در استنفورد که باشی اینکه یاهو، گوگل و سیسکو و قبل از آنها اچ‌پی از آن سر برآورده‌اند توجهت را جلب می‌کند، در راهروی ورودی دانشکده برق یک نمونه از نوسانسنج صوتی که هیولیت و پاکارد به‌عنوان پروژه کارشناسی ارشدشان طراحی کرده بودند و به تأسیس شرکت اچ‌پی انجامید و در دانشکده رایانه اولین رایانه‌ای […]