یوبیم، مقایسه و خرید آنلاین بیمه

با یوبیم انلاین بیمه بخرید بیمه یکی از پولسازترین صنایع دنیاست که به تازگی شاهد ورود استارتاپ ها در این بخش از اقتصاد کشور هستیم که نوسانات پولی و مالی نه تنها بر رکود آن خللی وارد نمی کند بلکه به عنوان بازیگران جدید باعث پر رونق تر شدن آن نیز شده است.