ارزش گذاری استارتاپ‌ها

هیچ استاندارد طلایی هنگام ارزش گذاری وجود ندارد. یک محصول و یا یک شرکت می‌تواند به تعداد ارزش‌های بسیاری که برای مردم ایجاد می‌کند، ارزش داشته باشد.