همکاری تیمی با دو استارتاپ

استارتاپ‌های مختلف می‌توانند کنار همدیگر قرار گیرند و به یکدیگر کمک کنند. گاهی در کنار شما تیمی قرار گرفته که بخشی از مسیر پیش روی شما را طی کرده است. همکاری میان استارتاپ‌ها همانند هم تیمی در بسیاری موارد از صرف هزینه‌های مالی و زمانی برای بررسی دلایل موفقیت یا عدم موفقیت تیم‌ها جلوگیری می‌کند.