چرا استارتاپ ها شکست می خورند؟

طبق برخی آمار، ۷۵ درصد استارتاپ های مشارکتی با شکست مواجه می شوند. بر اساس این آمار ها، درصد شکست این گونه شرکت ها در آمریکا بعد از ۵ سال، ۵۰ درصد، و بعد از ۱۰ سال، ۷۰ درصد است.

در این تحقیق از صاحبان این شرکت ها علل شکست آنان پرسیده شد که اکثر آن ها در ۴ دلیل با هم اشتراک داشتند. در طی این تحقیقات ۱۲ اشتباهی که توسط مدیریت و رهبری شرکت ها رخ می دهند هم ذکر شده است.

هفت علت کلیدی که باعث می شود بانیان کسب و کار با شکست مواجه شوند:

 1. کمبود تمرکز
 2. کمبود انگیزه، تعهد کاری و علاقه
 3. غرور بیش از حد که موجب بی میلی برای گوش دادن به سخنان دیگران می شود
 4. مشورت کردن با افراد نادرست
 5. نداشتن راهنما
 6. نداشتن اطلاعات عمومی و تخصصی در زمینه های گوناگون کسب و کار مانند زمینه ی مالی، عملیاتی و مارکتینگ
 7. افزایش زیاد سرمایه در زمان اندک
  همه ی این ها از تصمیم گیری های نادرست بانیان کسب و کار و اطلاعات اندک آنها در زمینه ی تجارت سرچشمه می گیرند.

در یک تحقیق دیگر، که ۱۰۱ استارتاپ ورشکست شده را بررسی کرده اند تا ۲۰ دلیل اول شکست خوردن استارتاپ ها را بیابد. ۹ دلیل اول و مهم آن به شرح زیر است:

 1. عدم نیاز بازار به محصول
 2. کمبود بودجه
 3. انتخاب اعضای نا مناسب برای تیم
 4. مغلوب شدن به رقبا
 5. مشکل در قیمت گذاری
 6. تولید محصولات بی کیفیت
 7. نداشتن مدل و برنامه ی تجاری
 8. بازاریابی ضعیف
 9. نادیده گرفتن نظرات مشتری

توجه داشته باشید که همه ی این مشکلات و حتی مشکلاتی که مربوط به کیفیت محصول می باشند مربوط به تیم کاری و نحوه ی اداره ی کسب و کار می باشد. مدیر یک استارتاپ همواره با معضلاتی از این قبیل رو به رو می شود و این بر عهده ی او است که تیمی عالی تشکیل دهد و یک مدل تجارتی قدرتمند و روند منظبط کاری را اجرا کند. به یاد داشته باشید که اگر کمبود بودجه علت اصلی شکست استارتاپ هاست، همیشه عوامل دیگری نیز هستند که به این مشکل ختم می شوند.