رویداد “تیک آف” با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه

شتابدهنده کارآفرینی تیک با همکاری باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، رویداد ” آشنایی با مفاهیم استارتاپ” را برگزار کرد.

این رویداد در سالن آمفی تئاتر ساختمان فنی مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه با حضور معاونت ها، اعضای هیات علمی، اساتید و دانشجویان علاقه مند به حوزه استارتاپ دانشگاه آزاد برپا شد.

دکتر محمدرضا حبیبی، رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه در حاشیه این رویداد گفت: هدف از این رویداد ترویج فرهنگ نوآوری، خلاقیت و کارآفرینی در حوزه کسب و کارهای استارتاپی در بین دانشجویان و سوق دادن آنها از گرایش به مدرک گرایی به سمت کارآفرینی و مهارت ورزی است.

وی ادامه داد: همچنین شناسایی و غربالگری ایده های جدید و معرفی درست ایده های نو در حوزه استارتاپ، ایجاد فرصت شکل گیری کسب و کارهای نوپای قابل اجرا در سطح استان و حتی کشوری و بین المللی از دیگر اهداف این رویداد استارتاپی است.

دکتر حبیبی رویداد آشنایی با مفاهیم استارتاپی را پیش درآمدی دانست جهت برگزاری استارتاپ ویکندی در آینده نزدیک که توسط باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه برگزار خواهد شد.

وی تصریح کرد: برگزاری رویدادهای استارتاپی و کارآفرینی قدم اول شکل گیری زیست بوم استارتاپی استان در حوزه های مختلف خواهد بود از این رو این رویداد می تواند آغاز راهی باشد که فعالین این حوزه در دانشگاه آزاد اسلامی بتوانند از پتانسیل کسب و کارهای نوپا و دانش بنیان به محوریت دانشگاه آزاد استفاده و چالش های موجود را حل کنند.

لازم به ذکر است این رویداد بخشی از مجموعه رویداد “تیک آف ” بود که از سوی شتابدهنده کارآفرینی تیک با دانشگاه های برتر استان در حال برگزاری است.