نقش هم تیمی در موفقیت یک استارتاپ

قبل از هر چیزی میخواهیم صراحتا اعلام کنیم، نقطه برد استارتاپ شما ایده تان نیست وداشتن هم تیمی خوب شما را به اهدافتان نزدیک تر می کند. اهمیت ایده خوب بر هیچکس پوشیده نیست، اما تا به حال به ایده های فوق العاده بدون تیم دقت کردید؟ چه اتفاقی برای آن ایدههای خارق العاده افتاده […]